PRVA STRAN
PRENOČIŠČA
ZNAMENITOSTI

Slap Boka
Mogočen slap, ki meri v višino 144 metrov in je s 18 metri širine najbolj vodnat slap v Sloveniji.

Trdnjava Kluže
Močna kamnita utrdba, ki je služila različnim vojskam od 15 stoletja naprej. Danes je urejena za turistične in protokolarne namene.

Izvir Soče
Izvir čiste smaragdne reke nad vasjo Trenta, ki se po 136 kilometrih izlije v Jadransko morje.

Izvir Koritnice
Izvira pod goro Mangart in se pri Bovcu izlije v Sočo.

Cerkev Device Marije
Cerkev Device Marije je spomenik prve kategorije. Zgrajena je bila v 15. stoletju. Danes še vedno služi za cerkvene namene in v poletnih mesecih za kulturne prireditve.

Cerkev svetega Urha
S svojo dominantno lego na visokem platoju, do katerega vodi monumentalno stopnišče, daje Bovcu slikovitejši izgled.

Spomenik padlim na Golobarju
Spomenik je posvečen partizanom, ki so padli v 2. svetovni vojni na hribu Golobar.

Spomenik Julius Kugy
Dr. Julius Kugy (1858-1944) sodi med največje občudovalce Julijskih Alp in doline Trente. Spomenik njemu v čast stoji ob cesti na Vršič.

Soška pot
Soška pot je 20 km dolga parkovna učna pot, ki vodi obiskovalce od njenega izvira proti Bovcu.

Dolina Trente
Dolina Trente je znamenita dolina, ki leži prav v osrčju Julijskih Alp. Obiskovalci lahko hodijo na izlete v naravo ali kolesarijo. Trenta je tudi izhodišče mnogih zahtevnih in lažjih gorskih tur.

Botanični vrt Juliana
V zakon o Triglavskem narodnem parku je Alpski botanični vrt Juliana vključen kot naravni spomenik. Danes je Juliana edini alpski botanični vrt v Sloveniji, ki živi že več kot 70 let.

Velika in Mala korita Soče
Velika korita so dolga 750 metrov, zajedajo se do 15 metrov globoko med ponekod le 2 metra razmaknjene bregove. Mala korita so dolga 100 metrov, globoka do 6 metrov in ponekod ožja od 1 metra.

Soška Fronta
Soška fronta je bila del bojišča, ki je v prvi svetovni vojni med italijansko in avstroogrsko vojsko potekalo od Rombona do Tržaškega zaliva. Fronta je bila prizorišče največjega spopada na gorskem območju v celotni zgodovini človeštva in največji spopad na slovenskem.

Muzej na prostem Ravelnik
Je muzej na prostem, kjer je Društvo 1313 uredilo še nekaj kavern, obrambnih in strelskih jarkov, ki dajejo obiskovalcem vtis takratnega dogajanja

Avstrijsko vojaško pokopališče
2 km iz Bovca na križišču cest proti Predelu in Vršiču je avstrijsko vojaško pokopališče namenjeno žrtvam padlim na Rombonu in okolici. Omogočeno je vodenje s strani Društva 1313.

Kekčeva domačija v Trenti
Večino notranje opreme predstavljajo dragoceni restavrirani kosi pohištva, ki izhajajo iz okolice ter prav tako različni dodatki, ki ustvarjajo celostno podobo domačije.

Cerkev svetega Lenarta na Ravnah
Cerkev sv. Lenarta na Ravnah se nahaja nad cesto med Bovcem in Klužami. Zgrajena je bila v 15. stoletju v gotskem stilu. Obnovljena pa je bila na pobudo in s pomočjo Zgodovinske sekcije Bovec.

Muzejska zbirka 87. Polk
87. Polk je muzejska zbirka v lasti Ive Ivančiča, ki velja za enega najboljših poznavalcev bojišč v Zgornjem Posočju, enega prvih zbiralcev in odličnega poznavalca vojaške oborožitve, še posebej topovskih izstrelkov.

Muzejska zbirka Zbogom orožje
Vojaška zbirka Zbogom orožje je manjša zbirka v lasti Saše Prochazka, ki ima poudarek na prikazu nečlovečnosti vojne

Muzejska zbirka 4. bosansko - hercegovski polk
Mali muzej Soške fronte, imenovan 4. bosansko - hercegovski polk je v lasti Miloša Domevščka, kjer je v urejenih muzejih razstavljenih več kot 700 predmetov, slik iz življenja vojakov, 12. ofenzive in bojevanja pozimi.

Senik - Ustrgače
Senik – Ustrgače je cca. 2 m dolga debelejša palica s pritrjenimi stranskimi kavlji, ki je bila zapičena v zemljo, nanjo pa se je obesilo seno, ko se je bližala nevihta.

Soteska Mlinarica
Soteska Mlinarica se nahaja v dolini Trente. Tukaj se potok Mlinarica izliva v reko Sočo.

Krajcarica
Krajcarica je potok, z mogočnimi koriti.

Vrsnik
Vrsnik je potok z modrozelenimi tolmuni in koriti.

Korita Mlinarice
Korita Mlinarice Mlinarica, hudourni potok, je izdolbla kilometer dolgo in sto metrov globoko sotesko, ki se pred sotočjem s Sočo zoži v edinstvena korita. Na ustju je 8 metrov visok slap.

Šunikov vodni gaj
Šunikov vodni gaj je slap v dolini Lepene.

Dolina Lepene
Dolina Lepene je ozka dolina dolga 5 km. Idealna je za za krajše sprehode in planinske ture. ( Krnska jezera, Krn ).

Potok Lepenica
Potok Lepenica izvira skupaj s slapom na koncu doline.

Dolina Zadnje Trente
V Zadnji Trenti, najbolj oddaljenem delu doline, je v krnici Zapotok 180 metrov visoka prepadna stena z najvišjim slapom Triglavskega narodnega parka

Log pod Mangartom
Alpska vasica pod Loško steno, sodi med najprivlačnejše naselbine v Triglavskem narodnem parku. Od tod vodijo poti v dolino stoterih slapov, botaničnih zakladov Mangrta ter najvišje ležeče slovenske ceste vse do Mangrtskega sedla.

Potok Slatenik
Potok Slatenik je potok v Čezsoči, kjer Slatenik napaja vodo v bio bazen.

Reka Učja
Reka Učja je v poletnih mesecih primerna tudi za kopanje, spodnja korita so vidna z mostu na cesti Bovec - Žaga in so le 500 m oddaljena od izliva Učje v Sočo.

Potok Sušec
V naselju Srpenica je v neposredni bližini vintgar potoka Sušec, ki je raj adrenalinskega soteskanja.

Loška Koritnica
Loška Koritnica je dolina, ki jo z vseh strani obdajajo mogočni dvatisočaki, dostopna je po Predelski cesti z bovške in z italijanske strani. Reka Koritnica ji od sotočja s Sočo do izvira na Koritniški planini podarja številne naravne posebnosti, med drugim tudi ovčje planine.

Korita Koritnice
Pri Trdnjavi Kluže je Koritnica izdolbla 200 m dolga in 70 m globoka Velika korita. Reka vabi naprej do slikovitih pritokov, do kilometer dolge in le do 20 m široke soteske ter do vijugastih Malih korit v bližini Loga pod Mangartom.

Dolina Možnice
Je samotna dolina, skozi katero teče potok Nemčlja, ki jemlje dih z gromko močjo ter dolbe tolmune in korita. V bližini je tudi Velik slap Nemčlje ter več urejenih razgledišč.

Dolina Bavščice
Ledeniška dolina, do katere vodi cestni odcep pri trdnjavi Kluže, je kot zeleni amfiteater med strmimi stenami, ki se spogledujejo z velikanskim gozdnim pomolom, ob katerem se dolina razcepi na dvoje.

Dolina Zadnjice
Zadnjica se ponaša z največjimi višinskimi razlikami med vrhovi in dolino, z najbolj vodnatim pritokom Soče z rojem izvirov in s soško postrvjo, a tudi z odličnimi izhodišči na navidez nedostopne vrhove.

Potok Gljun
Potok Gljun izvira iz številnih kraških jam. Zgornji del je zelo strm, spodnji pa je položnejši.

Plužna
Slikovita vasica Plužna se ponaša z majhnim akumulacijskim jezerom.

Slap Virje
Je pahljačast 10 m visok dvopramenski slap na Plužnah.

Triglavski narodni park
Največ ozemlja Triglavskega narodnega parka, skoraj tretjina, je na območju občine Bovec. Ta zajema domala celotno Zgornje Posočje. Tu domujejo različne rastlinske in živalske vrste od znamenite triglavske rože in scabiose trente, do gamsov in kraguljev.

Zapoden
Je dolina, ki se razprostira od izvira Soče proti Bavšekmu Grintavcu. Na začetku doline je Zapotoški slap, katerega vode poniknejo in se pokažejo šele tik pred izlivom v Sočo.

Dupeljsko jezero
Jezero se nahaja v kotanji pod planino Duplje in je bolj podobno večji mlaki, na njenem dnu pa raste trava. V sušnem obdobju presahne, ob deževju pa je veliko okoli 80 x 60 m. Nahaja se v bližini koče pri Krnskih jezerih.

Globoški potok
Potok se spuša izpod Skutnika nad tesnimi koriti Učje in tvori šumeče slapove. Voda pada preko približno 300 m visoke slapotvorne stopnje. Priporočljiva je terenska obutev.

Potok Gorejca
Zanimiv potok s pobočja Ruševe glave se preliva v zanimive slapove, ki prehajajo v tolmune. Enega od tolmunov so vaščani zajezili v bazen (10 x 5 m). Voda, ki polzi po skali se segreje tudi do 20 oC.

Fratarica
Fratarica je slap nad slapom Ihta. Značilno je soteskanje.

Katedrala
Katedrala je 20 m velik slap, ki se konča v čarobnem jezercu. Za spust v Katedralo priporočamo statično vrv.

Korita Kluže
500 m dolga in 70 m globoka soteska je delo reke Koritnice in predstavlja eno največjih naravnih znamenitosti na Bovškem. Že na mostu se nam odpre dražljiv, vrtoglav pogled v zamračeno globino.

Korita Nemčlje
Korita so razdeljena na zgornja, srednja in spodnja korita. V srednjih najdemo dva slapova.

Limarica
Zelo ozka (na posameznih mestih 1,5 m narazen) korita dolžine okoli 150 m.

Mangartski potok
Levi pritok Predelice, ki teče po Mangartski dolini in je v zgornjem bolj položnem delu večinoma suh. Voda ponikne v prode, ki se razprostirajo do Mangartske planine.

Potok Kaluder
Zgornji del potoka Kaluder je v zimskem in spomladanskem času zaradi nevarnosti snežnih plazov neprimeren za obisk. Primerno je samo za izkušene obiskovalce.

Potok Predelica
Je razdeljen na razgiban zgornji del ki zajema področje od mejnega prehoda Predel skozi zgornja korita do sotočja z Mangartskim potokom, osrednji del in spodnji del, ki poteka od omenjenega tolmuna v Kreši, kjer tudi ponikne a kmalu privre nazaj v strugo.

Suhi potok
Od Zapotoških slapov naprej teče voda v tleh v grobem produ, na površje privre samo ob večjem deževju. Struga je zelo široka in se ob vsakem večjem deževju spremeni. Voda se pokaže na površje šele tik pred izlivom v reko Sočo.

Kraška jama Mala Boka
Mala Boka je 1355 m dolg jamski splet. V spodnjem nadstropju je stalna voda, po hudem deževju pa izvira tudi iz vhoda.

Kraška jama Srnica
750 m dolg splet jamskih rovov, okamnin, školjk. Ima spodnji in zgornji vhod, višinska razlika je 65 m. Ob močnih nalivih pada z zgornjega vhoda slap. Obisk je možen samo z ustrezno opremo in izkušenim vodnikom, ki ga lahko najamete v bovških športnih agencijah.

Čezsoča
Pri vasi Cezsoča se reka Soča na široko razliva po obsežnih prodih in se razcepi v številne rokave z vmesnimi rečnimi otoki. Prodi so poleti idealna plaža mnogim kopanja željnim turistom. Prav vsak si lahko tu poišče svoj skrivni kotiček, kjer ga zanesljivo ne bo zmotil nihče.

Prestreljeniško okno
Je nastalo s preperevanjem skalnega oboka v gori Prestreljenik. V zvezi z nastankom okna se je ohranilo več legend.

Matijev čebelnjak v Bavšici
Popolnoma obnovljen več kot 170 let star čebelnjak v dolini Bavšice kaže na nekdanji velik pomen čebelarstva na Bovškem.

Cerkev Sv. Štefana v Logu pod Mangartom
Sezidana je bila konec 18. stoletja, kasneje pa predelana. V prezbiteriju je znamenita stropna freska »kamenjanje svetega Štefana«, delo slovenskega impresionista Ivana Groharja. V cerkvi hranijo tudi gotsko leseno plastiko in oljno sliko iz obdobja baroka.

Tovorna žičnica na Golobar
Ena izmed zadnjih žičnic na slovenskem spada med redke ohranjene. Krožna žičnica, imenovana tolminka, uporabna za spravilo lesa s težko dostopnih krajev je bila postavljena v letih 1931-1935.

Cerkev svetega Jožefa v Soči
Cerkvica v vasi Soča je bila sezidana že leta 1718, posvečena pa leta 1823. Leta 1944 jo je preuredil in v celoti preslikal Tone Kralj. Na star omet, marmorne plošče, les in platno je nanesel oljnate barve, ki jim je dodal nekaj plemenitega čebeljega voska. S simboli je prikazal svetopisemske prizore.

Cekev svete Marije Lavretanske v Trenti
Rudarska cerkev Device Marije Lavretanske je bila postavljena leta 1690. Zgradili so jo grofje Attemsi, tedanji lastniki trentarskih fužin in ji dodelili poseben beneficij. Baročna cerkev je bila predelna šele v začetku 20. stoletja.

Spomenik in vojaško pokopališče v Logu
Dolina Koritnice je bila v zaledju Soške fronte, zato je bilo pokopališče urejeno že v prvih letih vojne. Betonska skulptura, delo češkega kiparja Ladislava Korfaneka, predstavlja dva vojaka, ki upirata pogled proti vrhu Rombona, za katerega je v srditih bojih padla večina tu pokopanih.

Spomenik v vasi Strmec
Ohranja spomin na tragedijo, ki je prizadela vas v drugi svetovni vojni. Leta 1943 se je nemška kazenska ekspedicija znesla nad vaščani, ker so partizani predhodno ubili nemškega oficirja.

Trdnjava in spomenik na Predelu
1 km pred mejnim prehodom Predel so vidne ruševine avstrijske trdnjave. 1809 je tu prišlo do hude bitke med enotami Napoleonove armade in avstrijskimi branilci. Cesar Ferdinand I. je dal postaviti junaškim branilcem mogočen spomenik na katerega je naslonjena piramida iz obdelanega kamna s klesanim napisom. Litoželezna plastika ranjenega leva in lepo ograjen prostor pa poudarjata veličastnost spomenika.

Vojaško pokopališče v Soči
Je pokopališče avstrijskih vojakov padlih na Soški fronti.

Spominska plošča gorskim vodnikom
Spominsko ploščo je Planinska zveza Slovenije leta 1957 posvetila znamenitim trentarskim gorskim vodnikom, ki sodijo med pionirje slovenskega planinstva in alpinizma.

Spomenik v spomin grofici Lucy Christalnigg pri Srpenici
Spomenik sestoji iz podnožnega kamna, na katerega je s sprednje strani vklesan spominski napis, iz kamna pa se nadaljuje kamnit križ. Spominski križ so postavili v spomin na tragični dogodek tik po začetku prve svetovne vojne.

Vojaško pokopališče v Trenti
Je vojaško pokopališče iz prve svetovne vojne. Tu so pokopani avstrijski vojaki, umrli v vojaški bolnici v Trenti in ruski ujetniki, umrli med gradnjo ceste čez prelaz Vršič.
EVROPA
SLOVENIJA
BOVEC
×